සියලු ප්රවර්ග

පුවත්

නිවස> පුවත්

InterFuse Interspinous Fixation System නිෂ්පාදන විස්තරය

වේලාව: 2022-06-29 පහර: 74
640

අර්ථ දැක්වීම

640 (8) _ 副本

දර්ශක


1

thoracolumbar කොඳු ඇට පෙළේ පිරිහෙන තුවාල (T1-S1)

2

මෘදු සිට මධ්යස්ථ තැටි හර්නියා

3

මෘදු සිට මධ්‍යස්ථ කොඳු ඇට පෙළේ ස්ටෙනෝසිස්


විශේෂාංග / ප්රතිලාභ


640 (1)

නිෂ්පාදන පිරිවිතර


640 (2)

මුක්කු ගැසීමේ බලපෑම

640 (3)

ස්ථාවර බලපෑම් ඒකාබද්ධ කිරීම

640 (4)

Intervertebral තැටි විසංයෝජන බලපෑම

640 (5)

සාමාන්‍ය අවස්ථා

01

640 (6)

02

640 (7)
පෙර නැවත ප්‍රවෘත්ති වෙත ඊලඟ